miércoles, 2 de febrero de 2011

É tempo de reproducirse

A maragota, un das dúas especies de Artevigo, está agora en plena época de reproducción. Seguirá así ata mediados de Abril, mais ou menos. As maragotas reprodúcense dun xeito algo peculiar, diferente á maioría das especies que conocemos. Elas escollen formar haréns. Os machos, que son os individuos maiores, elixen unha zona atractiva á que pasan a defender e coidar para chamar a atención das fémias que reclutará para o seu harén. Canto todo está listo, a fémia depoista os ovos sobre a superficie da pedra, e o macho encárgase de fertilizalos, coidalos e espantar ós intrusos que poidan querer alimentarse deles, ata que eclosionan e as larvas saen nadando, días despois.
A pesar da experiencia debaixo do mar, observar estes haréns non é facil, hai que ser paciente e observador. Pero se cadra é mais fácil de encontrar os machos ne plena faena de defender unha pedra ou espantar a outros peixes. Hai que recordar que as maragotas son hermafroditas, todos nacen fémias, e logo pasan a machos, canto rondan o kilo de peso.

Aspecto dos ovos preparados para ser postos nunha gónada de femia de maragota

Moitas especies hermafroditas deciden reproducirse formando haréns. Nesta situación, un macho de maior tamaño reprodúcese con moitas fémias mais pequenas. Mentras a situación se manteña, non se producen mais cambios de sexo, pero se por calquera razón o macho morre (por exemplo se o pescamos), a fémia maior automáticamente activa o mecanismo para convertirse en macho dominante, proceso que pode durar incluso uns poucos días. Aínda que no caso da maragota non o podemos confirmar todavía, todo apunta a que sigue unha estratexia reproductiva deste estilo.
Nestas últimas semanas estamos a bucear en varios puntos da Ría de Vigo en busca destes haréns, cun resultado satisfactorio, pois xa conseguimos identificar varios machos dominantes, e incluso alguna posta de ovos sobre unha pedra.